Calendari fiscal 2019

Dimarts, 4 de juny de 2019 a les 00:00

CALENDARI FISCAL DE RECAPTACIÓ 2019

DEL 1 DE MARÇ AL 2 DE MAIG

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

DEL 2 DE MAIG AL 2 DE JULIOL

PRIMERA FRACCIÓ Impost sobre béns immobles urbans

Taxa servei de cementiri municipal

DEL 3 DE JUNY AL 5 D’AGOST

PRIMERA FRACCIÓ Taxa per gestió de residus domèstics

PRIMERA FRACCIÓ Taxa per gestió de residus comercials

DEL 5 DE SETEMBRE AL 5 DE NOVEMBRE

SEGONA FRACCIÓ Impost sobre béns immobles urbans

Impost sobre béns immobles rústics

Impost sobre béns immobles rústics construïts

DEL 19 DE SETEMBRE AL 19 DE NOVEMBRE

Impost sobre activitats econòmiques

DEL 7 D’OCTUBRE AL 9 DE DESEMBRE

SEGONA FRACCIÓ Taxa per gestió de residus domèstics

SEGONA FRACCIÓ Taxa per gestió de residus comercials

CÀRREC DOMICILIACIÓ

 

2 DE MAIG

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

1 DE JULIOL

PRIMERA FRACCIÓ Impost sobre béns immobles urbans

Taxa servei de cementiri municipal

1 D’AGOST

PRIMERA FRACCIÓ Taxa per gestió de residus domèstics

PRIMERA FRACCIÓ Taxa per gestió de residus comercials

4 DE NOVEMBRE

SEGONA FRACCIÓ Impost sobre béns immobles urbans

Impost sobre béns immobles rústics

Impost sobre béns immobles rústics construïts

4 DE NOVEMBRE

Impost sobre activitats econòmiques

2 DE DESEMBRE

SEGONA FRACCIÓ Taxa per gestió de residus domèstics

SEGONA FRACCIÓ Taxa per gestió de residus comercials

Darrera actualització: 23.04.2020 | 23:44